| | | |


Bezpečnost práce

Pracoviště manažera BOZP

Pracoviště zajišťuje plnění vybraných úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany v rámci rektorátu. V oblasi BOZP koordinuje činnosti odborně způsobilých pracovníků součástí MU pro oblast BOZP, vede centrální evidenci školních a pracovních úrazů, vykonává metodickou a kontrolní činnost v oblastech BOZP, požární ochrany a krizového řízení v rámci celé MU.

Pracoviště dále poskytuje podporu zaměstnancům MU, kteří zejména při své vědecké práci potřebují pracovat s látkami, materiálem či zařízeními se specifickými riziky.

Jedná se především o
- chemické látky
- geneticky modifikované organismy
- rizikové a vysoce rizikové toxiny a agens
- infekční látky
- zdroje ionizujícího záření.

Kontakty na Pracoviště manažera BOZP

 

Bezpečnostní servis Masarykovy univerzity

Provozní pravidla, vzory dokumentů, vzdělávání, školení, interní kontrola, další užitečně informace, odpovědní zástupci

 


nahoru