| | | |


Vítejte na stránkách Provozního odboru RMU.

 

Provozního odbor RMU je celouniverzitním garantem a konzultantem pro jednotlivé fakulty a hospodářská střediska MU v oblastech:

 • smluvní vztahy v provozních oblastech
 • energetický management
 • odpadové hospodářství
 • telefonie - mobilní operátoři
 • pozemková agenda
 • pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

 

Nejen v rámci rektorátních pracovišť jsou zajišťovány Provozním odborem RMU tyto oblasti a specifické činnosti:

 • Provoz (rektorátní pracoviště 99*)
  • evidence drobného majetku, vč. inventarizace
  • kancelářské a hygienické potřeby
  • telekomunikace
  • doprava
 • Správa budov
  • HELP-DESK
  • budova RMU, Žerotínovo nám.9
  • budova MU, Komenského nám.2
  • budova MU, Tvrdého 14
 • Pronájmy
  • Komenského nám.2
  • Kounicův sál
 • BOZP
 • ICT (rektorátní pracoviště 99*)

nahoru