| | | |


Evidence drobného majetku RMU

Provozní odbor zajišťuje a provádí evidenci drobného hmotného majetku (DHM) pro rektorátní pracoviště MU

 

 • převody DHM
    • mezi hospodářskými středisky univerzity
    • mezi rektorátními pracovišti univerzity
 • vyřazování DHM
    • zpracování návrhu na výřad DHM k odsouhlasení
      • likvidační komise
      • vedení RMU
    • výřad DHM
 •  inventarizace DHM
    • příprava fyzické inventury (pracoviště, sklady)
    • provádění a koordinace fyzických inventur
    • vyhodnocení fyzických inventur 
 •  čárové evidenční štítky
    • tisk pro pracoviště RMU
    • pro fakulty a HS

 

 

Evidence drobného majetku: 

 

Tisk inventárních štítků:


nahoru