| | | |


Správa budov

Pracoviště Správy budov (SB) zajišťuje údržbu a zajištění provozu rektorátních budov, prostor a jejich technických zařízení (TZ).

 

Zajišťované služby související s provozem objektů:

 • běžná, systémová a preventivní údržba budov a technických zařízení
 • pravidelný úklid, údržba zeleně a odpadové hospodářství
 • drobné údržby a opravy
 • havarijní opravy
 • zajištění revizí technických zařízení a odstranění zjištěných závad
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • služby vrátnice a ostrahy objektů
 • klíčový systém
 • help-desk pro hlášení závad a požadavků

 

Administrativní služby zajišťované Správou budov:

 • plán revizí a sledování doby platnosti
 • příprava, evidence a kontrola smluvních vztahů
 • plánování a řízení nákladů na provoz a údržbu budov a TZ
 • pronájem nebytových prostor, rozúčtování nákladů

 

Rektorátní objekty (ve správě pracoviště):

 • budova rektorátu MU, Žerotínovo nám. 9, Brno (Zer9)
 • budova MU, Komenského nám. 2, Brno (Kom2)
 • budova MU, Tvrdého 14, Brno (Tv14)

 

Technická spolupráce a drobná údržba:

 • Nakladatelství, Rybkova 19, Brno
 • Archiv, Žerotínovo nám. 3, Brno
 • aula PrF, Veveří 70, Brno (Ve70) 
 • kino Scala, Moravské nám. 3, Brno 

 


nahoru