| | | |


Centrum bezpečnosti

Pracoviště koordinuje činnosti odborně způsobilých pracovníků součástí MU pro oblast BOZP, vede centrální evidenci školních a pracovních úrazů, vykonává metodickou a kontrolní činnost v oblastech BOZP, požární ochrany a krizového řízení v rámci celé MU.

Pracoviště poskytuje podporu zaměstnancům MU, kteří zejména při své vědecké práci potřebují pracovat s látkami, materiálem či zařízeními se specifickými riziky.

Jedná se především o:

  • chemické látky,
  • geneticky modifikované organismy,
  • rizikové a vysoce rizikové toxiny a agens,
  • zdroje ionizujícího záření.

 

Kontakty CEBE

Rýdlová Iva, Ing. (manažerka krizového řízení, BOZP a PO) *

Dvořáček Aleš (referent BOZP a PO)

Grossová Sabina, Bc. (manažerka krizového řízení, BOZP a PO)

Říha Tomáš, Ing. (vedoucí Provozního odboru)

 

* dlouhodobě mimo výkon práce

 

 


nahoru