| | | |


CEBE

CENTRUM BEZPEČNOSTI (CEBE)

Centrum MU pro biologickou, chemickou, radiační a pracovní bezpečnost (CEBE) poskytuje podporu zaměstnancům MU, kteří zejména při své vědecké práci potřebují pracovat s látkami, materiálem či zařízeními se specifickými riziky.
Jedná se především o

Chemické látky
Geneticky modifikované organismy
Rizikové a vysoce rizikové toxiny a agens
Infekční látky
Zdroje ionizujícího záření

Pro každou oblast naleznete základní informace a pravidla vztažené k provozování činnosti na Masarykově univerzitě, informace o organizaci odborných školení, způsobu zajištění interní kontroly, nezbytné formuláře a další informace. Pro inspiraci naleznete i vzorové praktické dokumenty zpracované pro potřeby podobných pracovišť Masarykovy univerzity.

V případě potřeby vzniku nového pracoviště se specifickými riziky se , prosím, výhradně kontaktujte s rektorem jmenovanými odbornými garanty, odborným poradcem nebo dohlížející osobou nad radiační ochranou. Na tyto pracovníky se také obracejte v případě potřeby dalších informací, pomoci se zpracováním žádostí, hlášení, ohlášení, apod.


Manažer KŘ, PO a BOZP MU 

 

Kontakty CEBE

Grossová Sabina, Ing. (manažerka krizového řízení, BOZP a PO)

Dvořáček Aleš (referent BOZP a PO)

Radovan Majnuš, Ing. (ředitel provozního odboru)


nahoru