| | | |


BOZP

Základní informace

Základní informace přesouváme na portál MUNI

BOZP | Portál pro zaměstnance (muni.cz)

Vzdělání, školení


Školení o BOZP


Povinnost absolvovat školení o BOZP v potřebném rozsahu se vztahuje na všechny zaměstnance a studenty MU. 

Školení zaměstnanců

Při nástupu nově přijatého zaměstnance do pracovního poměru vstupní obecné školení o BOZP provádí dle osnovy školení vypracované odborně způsobilou osobou v BOZP odborný pracovník pro oblast BOZP nebo příslušný vedoucí zaměstnanec. Školení se provádí v předem stanovených pravidelných lhůtách a záznamy o jeho rpovedení jsou uloženy na příslušném méstě konkrétního pracoviště. 

Školení studentů 


Školení studentů se provádí při zápisu ke studiu studijního programu nebo v jiném stanoveném termínu před zahájením výuky v prvním semestru studia nebo při opětovném zápisu po přerušení studia.

 

Další užitečné informace

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor JMK

Státní zdravotní ústav

Krajská hygienická stanice v Brně

Krajská hygienická stanice v Jihlavě

 

Kontakty BOZP a PO

Grossová Sabina, Ing. (manažerka krizového řízení, BOZP a PO)

Dvořáček Aleš (referent BOZP a PO)

Radovan Majnuš, Ing. (ředitel provozního odboru)

 


nahoru