| | | |


Mimořádné události

Mimořádné události velkého rozsahu

V současné době varování obyvatelstva např. v případě vzniku mimořádné události je sjednoceno na vyhlášení jednoho druhu signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašován může být třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. V případě zaslechnutí varovného signálu je potřebné neprodleně vyhledat úkryt v nejbližší budově, zavřít a utěsnit dveře a okna v místnosti a zapnout rádio a televizi.

Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin zkušebním, nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin.


nahoru